top of page

En app för Hantverkare

Hantverksappen är en molntjänst som gör att du bokstavligen kan ha kontoret mitt i handen. Den är enkel att använda och stödjer det dagliga arbetet från första kundkontakt tills jobbet är klart och fakturan skickad.

Stefan Larsson
JLS Rör i Väst AB

Branscher

Sök efter material på e-nummer eller fritext. Hantera checklistor och dokument i telefonen.

Koppla din leverantör och få materialet direkt in på arbetsordern, tillgång till hela rsk-databasen.

Några av våra kunder

Sammanslagning av kundref 2023.jpg
Funktioner

Funktioner

Mobilgränssnitt_mtrl.png

Samla bilder och dokument. Lägg upp checklistor samt följ upp jobbet med arbetsorderuppföljning.

Material direkt på arbetsordern via EDI. Använd sökfunktion för att komplettera ditt köp samt skapa eget artikelregister. Få in leverantörsfakturor och koppla dem till rätt arbetsorder.

Rapportera arbetstid/interntid. Öka kommunikationen med dagboksanteckningar och löneunderlag.

Prissättning med prismodell, koll på dina marginaler. Hantering av Rot, Rut och Grön teknik. Specifikationer och bokföringsunderlag.

bottom of page