Faktura

Utbildning ingår | Fri support | Ingen bindningstid | Kundutveckling

Webbgränssnitt_faktura.png

Prismodell

Ställ in pris på kundkort/arbetsorder/faktura. Jobba med påslag eller rabatter.

Rot & Rut

Rot/Rut-belopp beräknas automatiskt på fakturan. Skapa sedan XML-Fil för export och import.

API

Med synkade kundregister förs fakturaunderlag över till Fortnox via API. Fakturan skapas i Fortnox och skickas till slutkund.

Specifikationer

Välj utseende på din specifikation. Tidrapport, dagboksanteckningar och material.

Uppföljning

Håll koll på dina marginaler, översikt på arbetsordern/månad/år.

Bokföringsunderlag

Skapa SIE-fil för kundfakturor och betalningar, import till valfritt ekonomisystem. Se ekonomirapporter direkt i systemet.