Faktura

Fakturera enkelt med fakturamodul eller integration till Fortnox. Aktivera skattereduktion som stödjer Rot, Rut och Grön-teknik. Med färdiga prismodeller har du rätt pris på ditt material och med uppföljning ser du löpande uppföljning på order.

Hantverksappen_appe_telefon_faktura.png
Webbgränssnitt_faktura.png

Prismodell

Ställ in pris på kundkort/arbetsorder/faktura. Jobba med påslag eller rabatter.

Specifikationer

Välj utseende på din specifikation. Tidrapport, dagboksanteckningar och material.

Skattereduktion

Rot, Rut och Grön-teknik beräknas automatiskt på fakturan. Skapa sedan XML-Fil för export och import.

Uppföljning

Håll koll på dina marginaler, översikt på arbetsordern/månad/år.

Pratubbla_a_orange.png

API

Med synkade kundregister förs fakturaunderlag över till Fortnox via API. Fakturan skapas i Fortnox och skickas till slutkund.

Bokföringsunderlag

Skapa SIE-fil för kundfakturor och betalningar, import till valfritt ekonomisystem. Se ekonomirapporter direkt i systemet.