Tidrapport

Utbildning ingår | Fri support | Ingen bindningstid | Kundutveckling

Arbetstid

Tidrapportering av arbetstid och intern/frånvaro sker direkt i mobilen. Bestäm timdebitering på respektive arbetsorder.

Dagbok

Öka kommunikationen på bolaget, skapa dagboksanteckningar i samband med tidrapporteringen.

Översikt

Tydlig översikt av inrapporterad tid, per dag/vecka/person. Följ upp tidrapport per arbetsorder.

Löneunderlag

Komplett löneunderlag med attest flöde per anställd.

SOLUTE TECHNOLOGIES AB

Box 26249, 100 40 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 9, Plan 16
sales@solute.se

08-612 92 60

Om Solute

Solute har sedan starten 1997 utvecklat applikationer till företag. 

Sedan 2013 utvecklar och säljer vi standardsystem som kompletta tjänster.

Solute Technologies AB © 2020. All rights reserved