top of page

Tidrapport

Tidrapportera både närvaro och frånvaro direkt i mobilen. Allt som registreras ligger som underlag för fakturering och lön.

Hantverksappen_appe_telefon_tidrapport.png

Registrering av arbetstid

I tidrapport appen kan ni lägga in arbetstid under två olika kategorier; Intern och arbetsorder. Arbetsorder är kopplat till kund där information som datum, timpris och antal timmar kan läggas in och redigeras. Under intern tid rapporteras all typ av närvaro, som inte är kopplat till en specifik arbetsorder. Även semester, vab, sjukdom, eller annan anledning till frånvaro registreras under kategori intern.

Tidrapportering för hantverkare

Mall för tidrapport i Hantverksappens tidrapport app

Underlag för löner

Tack vare två kategorier vid rapportering av tid, blir den administrativa processen kortare. All tidrapportering som hantverkaren gör i appen, både på arbetsorder och intern, ligger till grund för löneutbetalning. Då samtliga medarbetare får eget login, får ni alltså kompletta löneunderlag med attestflöde per anställd.

Underlag för faktura

När tidrapporteringssystemet sammanställer all utförd arbetstid skapas också underlag för faktura. Direkt i appen visas totalen på vad som är debiterbart till kund. Allt detta möjliggör för snabbare fakturering, vilket har positiva effekter på er lönsamhet. För många kunder är det dessutom tryggt att få fakturan direkt efter utfört jobb.

Lättare kommunikation

I samband med rapportering av arbetstid efterfrågas en beskrivning i form av en dagboksanteckning. Dessa är viktiga för att förtydliga och specificera arbetet i tidrapporten, och underlättar för den som attesterar. Dessutom finns valmöjlighet att visa detta på fakturan, vilket uppskattas av kunden. Önskar ni skriva ut dessa i separata specifikationer är det också möjligt.

Hantverksappen_appe_huvud.png
Pratbubbla_b_orange.png
Effektivare administration ger ökad lönsamhet
bottom of page